V FORUM 

INTELIGENTNY MAGAZYN czyli nowe technologie w intralogistyce

Poznań, 24 października 2019

 

Uwagi do uczestnictwa:

  • Uczestnictwo w Wydarzeniu jest płatne.

  • Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie bez podania przyczyny.

  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny

Zarządcą strony jest PROMAG S.A. ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, tel. +48 61 6558200, fax +48 61 6558 203, promag@promag.com.pl NIP 778-00-40-905, Nr KRS 0000013278, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 2 085 000 PLN