HARMONOGRAM

„INTELIGENTNY MAGAZYN czyli nowe technologie w intralogistyce”

 

8.00-9.00 Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji oraz na kawę, herbatę. Zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych, wymiany doświadczeń zwiedzania MAGAZYNU PRZYSZŁOŚCI i stoisk partnerskich.

9.00-9.15 Powitanie

9.15-9.45 Biznes przyszłości i nowe technologie – sztuczna inteligencja a etyka biznesu/ ICAN INSTITUTE

9.45 – 10.15 Megatrend: zwiększanie gęstości składowania w magazynach / PROMAG S.A.

10.15 – 10.45 Cyberbezpieczeństwo przemysłowe – czy nas to dotyczy? / URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

10.45 – 11.30 Pokaz nowoczesnych rozwiązań dla intralogistyki i przerwa kawowa

Zapraszamy na krótki spacer po MAGAZYNIE PRZYSZŁOŚCI oraz na pokaz pracy nowoczesnych rozwiązań takich jak automatyczna linia do składowania, transportu, paletyzacji i identyfikacji towarów, półautomatyczny system składowania AutoMAG, robot współpracujący, wózki autonomiczne, automaty dystrybucyjne, stoły kompletacyjne.  Następnie zapraszamy na kawę, ciasto i skosztowanie napojów serwowanych przez roboty.

11.30-12.00 Automatyzacja procesów transportu wewnętrznego kluczem do wdrożenia idei LOGISTYKI 4.0 /PROMAG S.A.

12.00-12.30 Inteligentna robotyka w  procesach paletyzacji, kompletacji i pakowania /YASKAWA Polska

12.30 – 13.00 WMS w służbie automatyzacji procesów/THINK

13.00-14.00 Lunch

Zapraszamy na lunch i chwilę relaksu. Zachęcamy do rozmów z prelegentami oraz uczestnikami konferencji.

14.00-14.30 Wsparcie podejmowania decyzji w logistyce za pomocą narzędzi Business Intelligence / ANT DATA

14.30-15.00 Menedżer w dobie rewolucji 4.0/ INTEGRA CONSULTING POLAND

15.00-16.00 Pokaz MAGAZYNU PRZYSZŁOŚCI, rozmowy kuluarowe

Zapraszamy ponownie na pokaz pracy rozwiązań znajdujących się w MAGAZYNIE PRZYSZŁOŚCI i zwiedzanie stoisk partnerskich. Zachęcamy do rozmów kuluarowych.

Zarządcą strony jest PROMAG S.A. ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, tel. +48 61 6558200, fax +48 61 6558 203, promag@promag.com.pl NIP 778-00-40-905, Nr KRS 0000013278, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 2 085 000 PLN