HARMONOGRAM

W godzinach od 10.00 do 13.00 zapraszamy Państwa na prelekcje dotyczące:

  • MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI „w pigułce”

  • Powitanie gości

  • MAGAZYN 4.0 szansa czy konieczność?

  • Krok w stronę automatyzacji magazynu:  system gęstego składowania AutoMAG Shuttle

  • Sprawna logistyka kluczem do sukcesu w intralogistyce

  • Wózki autonomiczne AIV – transport nowej generacji

  • Robotyzacja w „nowej” rzeczywistości – czy warto i czy to się opłaca?

  • Nie taki diabeł straszny : pełna automatyzacja procesów składowania i transportu

Zarządcą strony jest PROMAG S.A. ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, tel. +48 61 6558200, fax +48 61 6558 203, promag@promag.com.pl NIP 778-00-40-905, Nr KRS 0000013278, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 2 085 000 PLN